tirsdag den 15. december 2015

Havørredtrolling

Der er kommet ny bekendtgørelse om fiskeri ved Bornholm, og fra 1. januar 2016 gælder bl.a. følgende:

§3, Stk. 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) må der højst hjemtages tre ørred (salmo trutta) pr. fisker pr. dag, dog højst tre ørred pr. båd pr. dag.

Se hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175798.

Mvh Bestyrelsen/Postmester

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar