mandag den 13. november 2023

Hyggeaften på torsdag i Trollinghytten (Bills hytte i Tejn)

Husk at vi har klubaften på torsdag den 16. kl 19.00 i Bills Trolling hytte i Tejn. Som der står i aktivitetskalenderen, er det:  'Info siden sidst', noget om tunfiskeri og grejbytte der er temaet. Kom og hør om laksefiskeriet lige nu og om tunfiskeri/mærkning som stadig er fantastisk i dansk farvand. Tag endelig noget grej med som du evt. har i overskud, som andre måske mangler og der er naturligvis også kaffe, kage, øl og vand som vi kan hygge os med.

Vi ses

BTK bestyrelse

PS: Som i kan se her i bloggen er laksen endelig igen i hugget rundt om Bornholm 😊

        

søndag den 12. november 2023

Fangstdato 12. November.

Sendt fra min Galaxy

BH LAKS 2023/24


Så var der hug på paravanen. En grøn lille ismo.
Fin lille laks uden fedtfinne.
68 cm og 3 kg.

Nu venter vi på en til Lejf.

John Eriksen
Titro


Sendt fra min Galaxy

tirsdag den 31. oktober 2023

Ny Postmester

Siden 2007, da Bornholms Trollingklub blev startet, har der været 3 post-, blog- og webmastere: De første år var det Mikkel Stenbæk, som blev afløst af Simon Damkilde og i de sidste 15 år er jobbet blev varetaget af Poul Stadler. Nu kommer fjerde generation på pinden. Fra i dag overtager Søren Sjøberg funktionen. Adressen til Postmester Søren er indtil videre den samme: btk@bornholmstrollingklub.dk.


Mvh Postmestrene P & S

søndag den 29. oktober 2023

Så er BORNHOLMERLAKSEN 23/24 i gang.

Vejret drillede lidt i går, men alligevel var der trollingbåde ude både vest og sydøst for Bornholm. Der var mange stimefisk i begge områder og det så lovende ud på ekkoloddet, men der var ingen laks som bed på vores grejer. Til opvejning kom ca. 20 medlemmer, hvor vi hyggede i lakseklækkeriet, her havde Peter og Gert disket op med grillpølser og øl og vand. Tak for hjælpen. Alle var ved godt mod og vi tror på at laksene snart bider på vores grejer her i farvandet omkring Bornholm.  Dagens præmier fra Check Point Marine, som desværre ikke blev afsat, går til de tre første, godkendte fedfinneklippede laks, som meldes ind på bloggen, jf. tidligere udmelding. Så vi glæder os til at det forhåbentlig snart bliver laksevejr. I øvrigt var vandtemperaturen omkring 10 grader derude, så laksene er helt sikkert på vej.

 KNÆK og BRÆK

onsdag den 25. oktober 2023

HUSK: Fiskedyst på lørdag

 Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket).

Det kører altså som en PP-dag (pølser og præmier), så man kan godt dyste med om præmierne, selv om man ikke er tilmeldt Bornholmerlaksen. 

Hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie).  

Håber I alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .      

Mvh Bestyrelsen

 

Mvh Bestyrelsen

 

tirsdag den 24. oktober 2023

Laks om sommeren

 
Reglerne om laksefiskeri i Østersøen i 2024 har fået nogen til at spørge om vi godt må fange laks med fedtfinne i de 4 sommermåneder, jf. Artikel 9, punkt 3 - og ja det må vi godt, hvis man sejler langt nok nordpå til underområde 31. Se kortet. Mvh Poul

 

Så kom afgørelsen i dag, for laksefiskeriet 2024

Som I kan se i nedenstående og de vedhæftede filer, blev reglerne for laksefiskeriet i Østersøen nogenlunde de samme i 2024 som i 2023:

 

Artikel 9 Foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 22-31

1. Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges utilsigtet, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet.

2. Uanset stk. 1 er rekreativt fiskeri efter laks tilladt på følgende kumulative betingelser: a) Der må højst fanges og beholdes én fedtfinneklippet laks pr. rekreativ fisker pr. dag b) Rekreative fiskere ophører med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks c) Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele.

3. Desuden er rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 31, uanset stk. 1, tilladt fra den 1. maj til den 31. august i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne.

4. Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger, jf. artikel 19 og 20 i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/10/24/baltic-sea-council-agrees-catch-limits-for-2024/

 

https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/agrifish/2023/10/23-24/

 

Jeg så også at der den 19. oktober er lavet nye regler for fiskerikontrollen som formentlig medfører at vi skal indrapportere fangster fremover.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20231013IPR07124/europa-parlamentet-godkender-nye-regler-for-eu-fiskerikontrol

 

Mvh

Anders

Form. for BTK

tirsdag den 10. oktober 2023

Det ser sort ud

 

På Rådsmøde i Luxemburg om 14 dage (den 23.-24. oktober) fastsættes kvoterne for fiskefangster i Østersøen endegyldigt og p.t. ser det sort ud for vores fiskeri efter laks og torsk, hvis kommissionens forslag vedtages.

For torskefiskeriets vedkommende forventes et totalt stop for rekreativt fiskeri, både hvad gælder den vestlige og østlige torskestamme, så kvoten reduceres altså fra én torsk/dag til nul. Midt i den ulykke kan man så glæde sig over, at vi dermed også slipper for polske pirkebåde med hang til voldsomt overfiskeri.

For laksefiskeriet i Østersøen opretholdes forbud mod fangst i hovedbassinet, men erhvervsfiskerne må dog fortsat lande laks (med og uden fedtfinne) som bifangst. I alt 53 967 styk, dansk andel 11 183 laks. Hvilke former for fiskeri, der giver anledning til så store bifangster forklares ikke?! Der foreslås også en reduktion i den nordlige del af Østersøen, idet fiskeriet ved Ålandsøerne ophører, så kun kystnært fiskeri efter laks i Den Botniske Bugt tillades.

 

Hvordan lystfiskernes laksefiskeri ender med at blive, er spændende, men  kommissionen antyder dog, at vi kan forvente status quo, så en enkelt laks uden fedtfinne må hjemtages?

Eller vil Rådet lytte til protester og tillade en laks/dag uanset fedtfinnestatus? Der er selvfølgelig også den mulighed, at Rådet følger ICES anbefaling om totalt stop for fiskeri efter laks i hovedbassinet. Vi venter spændt, men det ser sort ud!

 

Mvh Afgående postmester

mandag den 2. oktober 2023

Bornholmerlaksen 2023-2024

 

Kære medlemmer

Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket) Så det kører som en PP-dag (pølser og præmier) 😊 hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie)

Bornholmerlaksen begynder under alle omstændigheder den 28. oktober 2023 og varer til 25. maj 2024. Bestyrelsen tilpasser reglerne (hvis de bliver ændret) efter de beslutninger der kommer angående laksefiskeriet i 2024.

Det skal bemærkes at vi desværre har mistet et par trofaste gode sponsorer til dette års Bornholmerlaksen da både Øens Marinecenter og Butik Maritim lukker deres butikker i 2024. Vi forsøger naturligvis at finde andre sponsorer.  

Håber i alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

tirsdag den 5. september 2023

Svømning er startet

🏊

Så er vi klar til Svømning 2023/2024

Gratis svømning i Gudhjem Svømmehal

Husk at du som medlem af Bornholms Trollingklub kan svømme gratis i Gudhjem Svømmehal hver mandag kl. 19-20, bortset fra:

Lukket i uge 42 (efterårsferie)

Lukket uge 52 juleferie

Lukket uge 1 i det nye år

Lukket uge 8 vinterferie

Lukket uge 14 (2. påskedag)

Sidste svømning mandag 22. april 2024

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bornholms Trollingklub

fredag den 14. juli 2023

Laksefiskeri og proportionalitetsprincippet

 

I proportionalitetsprincippet ligger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Foranstaltningen skal også være egnet til at opnå det tilstræbte formål.

 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION har (i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2022/109 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande) vedtaget bevarelsesforanstaltninger for bl.a. vilde laksebestande.

 Foranstaltningerne har til formål at beskytte svage laksebestande i visse floder og går som bekendt ud på, at der i Østersøens hovedbassin med blandede bestande højst må hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning), og som der står i rådsforordningen, at rekreative fiskere bør ophøre med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks.

 Hvordan harmonerer forordningen med proportionalitetsprincippet?

 Står indgrebet i et rimeligt forhold til målet, og er det egnet til at fremme formålet – altså beskyttelse af den vilde laks?

Svaret er i begge tilfælde nej!

 

 


For det første er rekreativt fiskeri efter laks ikke bestandstruende og har aldrig været det, og som det kan ses i skemaet er det en blandet landhandel af elve, der har brug for 'beskyttelse', og flere af dem udmunder f.eks.  nord for den breddegrad, hvor man godt må fiske laks med fedtfinne. Det gælder bl.a. Vindelälven, Ljungan, Rickleån, Åbyälven, Kågeälven, Savarån og Lögdeälven og Öreälven som ligger i Västerbotten og nordligere.

 I ovenstående skema udmunder kun  Emån og Mörrumsån  syd for den linje ved Åland, hvor kun fedtfinneklippede laks må fanges og beholdes. Det mærkelige er, at ingen af de to har særlig behov for beskyttelse til havs. Mørrumsåen har det ok, og i Emån vil 'man' (Ulfsparre på EmsHerregård) helst ikke have laks til at fortrænge de eftertragtede store havørreder.

 Altså sårbare laksestammer mod nord i Bottenhavet hvor der som det ses i skemaet også fiskes på blandede bestande, men hvor man godt må opfiske laks med fedtfinne – mens der er restriktioner her sydpå? Paradoksalt!

 

Spørgsmål: Hvilke sårbare laksestammer i hvilke elve er der (udover Emån) her syd for restriktionslinjen ved Ålandsøerne?

 

For det andet beskyttes vildlaksene næppe særlig godt ved fangst og genudsætning, for det er jo sådan det foregår.

Andelen af vildlaks er langt større end andelen af fedtfinneklippede laks, forholdet er omkring 4/5:1, hvorfor lystfiskeren altså skal fighte, fange, afkroge og genudsætte flere vildlaks, inden han måske fanger en lovlig laks og stopper fiskeriet. Hvor mange af de vildlaks, som forordningen har til formål at beskytte, overlever behandlingen?

 Tillad, at man må fange én laks per dag uanset fedtfinnestatus, hvorefter fiskeriet skal stoppe helt.

 Yderligere forslag til overvejelse:

Knudefrit net og kroge uden modhager skal anvendes

Antal max stænger per båd

Kvote- og mærkningsordning som i Irland

 Mvh afgående postmester P

 

 

 

 

 

tirsdag den 11. juli 2023

Aflysning

Grillen bliver ikke tændt, for sommerfesten den 15. er aflyst pga. alt for få og for sene tilmeldinger, meddeler chefkokken.

mandag den 10. juli 2023

Spørgeskema

Kære Trollingfisker.

 

Trollingfiskeri efter laks i Østersøen er en populær fritidsaktivitet for mange lystfiskere og har samtidig økonomisk betydning. For at beskytte svage laksebestande i den sydlige Østersø, besluttede EU's Ministerråd i 2022 at begrænse lystfiskeriet efter laks, sådan at det udelukkende er fisk uden fedtfinne (laks der er udsatte), som må hjemtages. Samtidig blev der indført en fangstbegrænsning på en laks pr. dag pr. lystfisker.

 

Denne nye regel har formodentlig påvirket trollingfiskeriet. I den forbindelse har forskere fra SDU og DTU Aqua iværksat en spørgeundersøgelse for at få en bedre forståelse af hvordan trollingfiskerne i Østersøen har taget imod disse nye regler, og samtidig blive klogere på hvilke fiskeoplevelser og hvilke regler trollingfiskerne foretrækker.

 

For at undersøgelsen bliver retvisende er det vigtig, at så mange som mulig udfylder spørgeskemaet. Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber og Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op omkring undersøgelsen. Begge organisationer har fået mulighed for at give input til undersøgelsen. Ved at deltage i undersøgelsen bidrager du til at sikre en bedre forståelse af trollingfiskeriet efter laks og de udfordringer, som trollingfiskeriet står overfor. Det er vigtig viden som input til den fremtidige forvaltning af Østersølaksen.

 

Du finder spørgeskemaet her

 

 

 

https://ww3.unipark.de/uc/bronnmann_University_of_Southern/146b/

 

søndag den 9. juli 2023

Så må jeg jo starte med at ryge igen...


Årets sommermakreltur gik til ud for Lillefyr på Hammeren. Det blev til 40 makreller og en hornfisk på et par timer, så der er nu filetter i fryseren - og så må jeg jo starte med at ryge igen....(-:

Søren og besætbing på Baron


Sendt fra min Galaxy

torsdag den 29. juni 2023

Sommerfest

Hej venner

 

I år ligger sommerfesten den 15. juli.

 

Vi mødes i Trollinghytten kl. 13, hvor der er drikkevarer ad libitum og god mad. Menuen afhænger af vejret de næste godt 14 dage, for grillen tændes naturligvis ikke, hvis der fortsat er forbud mod den slags. Hvis det skulle forholde sig sådan til den tid, bestilles mad udefra, siger chefkokken.

 

 

Egenbetaling er 50 kr./person.

 

 

Tilmelding til Teddy på tlf. 23 74 40 12 senest den 9. juli!

 

 

onsdag den 21. juni 2023

Ål og sommer i Wales


Kære medlemmer..

Hermed lidt stemning fra Wales, hvor Baronens besætning lige har været på fisketur.
Vi havde tre dages fiskeri fra båd, og var stillet i udsigt, at kunne fange congerål, hajer og rokker. Det lykkedes til fulde, og vi fangede ål på over 10 kg og hajer på over 20 kg.
Derudover nød vi gode lokale restauranter med fish & chips, indisk curry som altsammen blev skyllet ned med pints af forskellig slags.
God sommer til alle..

Søren + besætning....


Sendt fra min Galaxy

søndag den 21. maj 2023

Afslutning Bornholmerlaksen
Præmier og vindere/ Bornholmerlaksen 2023

1

Jens Ipsen

12,24 kg

Garmin 1223 xsv multiapperat

Check Point Marine

2

Jôgvan Frederiksen

11,04  -

Tøm butikken – 10.000 kr.

Butik Maritim

3

Lejf Pedersen

10,30 -

Lowrance VHF /Gavekort 500 kr.

Palby Marine/Check Point

Lodtrækning tilmeldte fisk:

Lejf Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Jôgvan Frederiksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Steen Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Majlis Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Lasse Nielsen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Poul Stadler

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Jens Ipsen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

John Eriksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Peter Pedersen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

Per Sjøstrøm

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Kim Nielsen

Blink for 1000 kr.

Jagt&Fiskerimagasinet

 Lodtrækning deltagere.

Bill Hansen

Motorolie

Brdr. Madsen Motor

Jens Ipsen

Motorolie

Brdr. Madsen Motor

Poul Stadler

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Per Sjøstrøm

5 kg skalrejer

Ocean Prawns

Peter Pedersen

Fiskekortet Digitalt/Bornholm

Marine Xperten, Frederikshavn

Jogvan Frederiksen

Gavekort 750 kr.

Øens Marine Center

 Tak til deltagerne og stor tak til vores sponsorer!

fredag den 19. maj 2023

Lod 17 - Blog

Så var der laks. 8.6 kg 92 cm Davids. På riggen. Den 18 maj. Uden fedtfinnne. Sindssyg regel. Af fantasi biologer som mener de ved bedre end fiskere . elendige politikere der ikke aner hvad der foregår i naturen. Det gælder både på land og på vand 😅🎣👍. Kim Christiansen.?

torsdag den 18. maj 2023

Lod 16 - Bornholmerlaksen

Hej med jer.
Endelig kom der er flidspræmie i form af en fedtfinne klippet laks til mig.
Turen gik til svanekehjørnet og nordover kl  04.20 i morges og kl. 08 30 gik den nederste på riggen i 100 fod med en af anders de gode stive.
Tog et par gode udløb men mistede hurtigt pusten og fulgte pænt med ind og direkte i nettet.
90 cm og 7,68 kg blev resultatet.
Fedtfinnekontrolleret af Lejf og John.
Dejlig dag på havet.
Mvh
Peter "charvil"

tirsdag den 16. maj 2023

Afslutning Bornholmerlaksen

Laks med fedtfinne deltager heller ikke i år, men der er pølser mm.

 

På lørdag den 20. maj skal præmierne fordeles i medlemmernes årlige, interne laksedyst, Bornholmerlaksen.

Det sker i Trollinghytten i Sandkås, hvor der kl. 16 tilbydes pølser og øl/vand til medlemmer af Bornholms Trollingklub. Bagefter er der præmieuddeling til de tre heldige vindere, og til de øvrige deltagere, der mod alle odds har fanget en fedtfinnefri laks. Er der præmier tilovers, trækkes der lod mellem alle, der har betalt til Bornholmerlaksen.

 

På grund af indkøb af den nødvendige mængde pølser og drikkevarer skal man tilmelde sig til kassereren på mail: kas@bornholmstrollingklub.dk senest torsdag den 18. maj!

 

Mvh Bestyrelsen

søndag den 14. maj 2023

Lod 15 - Fisk til blog

Hej. Så lykkes det endeligt og få en laks uden dut. Lørdag den 13 maj gik turen ud mod stenhullet. Der var dog dødt på vej hjem mellem Davids. Og nvp huggede denne fisk. Taget på på en stiv i 110 fod vægt. 7,92 Længde 89 cm.

Bernt Koefoed

Lod 14 -BH Laks d. 14/5 2023

Hej til alle, 

Vi tog en tur til Svaneke Hjørnet til morgen

Det gav mig endelig en  blogfisk

Denne tog kl 06.00 imorges i 80 fod på

En Breakpoint, Den var helt ustyrlig og viklede

Sig selv ind i linien, efter at have sprunget flere gange,

Men ind og ombord kom den.

Vægt ; 6,58 kg / Længde : 89 cm

 Fedtfinne kontrolleret af Steen Pedersen i Nexø Havn.

 Fortsat knæk og bræk og vi prøver nok endnu engang om vi

kan slå Jens af pinden…..

 John Eriksen

Titro

 

 

lørdag den 6. maj 2023

Lod 13 - Blogfisk 4. maj 2023

Hej Bloggen,

Så var der en god fisk til Lærken uden finne!
En fantastisk fight hvor den var ude på mere end 1000 fod. Efter en times fight lå den på dørken.
Troede først den var på den gode side af 15 kg på grund af den fantastiske kondition, men ikke helt.
Huggede 1,5 mil øst fra Svaneke i 90 fod på en Apex med dodger.

Længde: 95cm
Vægt: 12,240 kg

Kontrolvejet af Leif.

Med venlig hilsen
Jens Ipsen

mandag den 1. maj 2023

Lod 12 - Langt mellem snapsene

Efter et par dages sejlads med TV2 Bornholms fotograf og journalister til TMB rundt til heldige deltagere i konkurrencen fik man jo helt lyst til selv at prøve at fange en laks uden fedtfinne – og det lykkedes så i dag. Dagens fangst beviste også, at øjemålet er helt til rotterne, fordi det er så lang tid siden, at man har kunnet hive en laks op af vandet og veje den. Jeg meddelte i hvert fald et par fiskekammerater, at min laks vejede mellem 5 og 6 kilo, men det gjorde den bare ikke.. Men ellers var det da ok at få en fisk med hjem, når der nu er så langt mellem dem. Og lyden fra Daiwa-hjulet var der heller ikke noget i vejen med!

Fisken blev fremvist på Kampeløkke Havn til bl.a. tidligere BTK-medlem Søren Nielsen: 4,2 kg og 75 cm.

Mvh  Langsomt afgående Postmester P

 

 

 

 

Lod 11- Endelig laks på Gavlbænken

Efter mange 0 ture og få ture med laks med fedtfinne, lykkedes der endelig at sejle ind i en laks uden fedtfinne. Den stoppede først da den var 600 fod ude efter er vildt udløb, men heldigvis kunne jeg få den pumpet hen til båden. Den var ikke så stor som jeg troede, men kunne også se at en sæl havde været med i fighten. Laksen vejede 7,4 kg og var 80 cm lang. En lille tyksak med maven fuld af hundestejler. Den tog klubblinket på en sideplaner. Og endelig laks på Gavlbænken, som ellers har været helt tom for laks i år.
Knæk og bræk
Anders

Lod 10

Hej, ikke nemt fiskeri iår. Men det lykkedes at fange denne finneklippede laks på 6,38kg/85cm under dette års tmb(fredag d. 28/4).
Fisken huggede på en Nilsmaster fisket på sideplaner, ved silderyggen/torskerenden. 
Mvh Lasse Nielsen 

Lod 9 - Blogfisk

1/05_23 Hej på vej hjem fra Rønne satte vi stængerne ved trakten og trollede langs silderyggen hjemover fik en god fisk på 7.8kg og 78cm hilsen Jogvan 

torsdag den 13. april 2023

lod 8 - BH-laks12. april

 

Når charterbutikken i år er mere eller mindre lukket ned på grund af tåbelige regler, kan man jo melde sig til Bornholmerlaksen og heldigvis fiske selv. På en tur til Bakkerne lykkedes det at fange laks og en af dem var fedtfinneklippet: 8,84 kg og 91 cm. Vægt- og fedtfinnekontrollør: Patrtick Pedersen.

Mvh Wildwater Verona/Per Sjøstrøm


tirsdag den 11. april 2023

Lod 7 - Nexø d. 11. April 2023

En tur ned til Torskerenden gav en god laks uden fidt finne på 8,78 kg og den var 90 cm lang, den tog blinket i 80 fods dybde. 
Kontroleret og vejet af Peter Pedersen 
Kim ROLIGNU Sendt fra min Galaxy

mandag den 10. april 2023

Lod 6 - Bornholmerlaksen

Vi var heldige en gang til næsten samtidig.
85 cm og denne var lidt mindre 6.3 kg 
Begge laks er vejet og kontrolleret af
Peter Pedersen.

Båd Josephine
Majlis Pedersen 

Lod 5 - Bornholmer laks

Vi var heldige i dag ude sydpå ved bakkerne.
En laks på 9.25 Kg og 90 cm
Båd Josephine
Steen Pedersen 

Det rigtige billede

Til bornholmer laks

Onsdag 05.04.23
en stille og fladt vand dag, det var hent underligt det har det ikke været på flere måneder i år.
Kørte mine områder igen hvor jeg havde en forventning til fisk..
Og det var der igen.. 3 til genudsætning og 1 med i land.. taget på snigeren med toby i sejlrenden
80 cm
4,85 kg

I følge reglerne skal fangster indberettes senest 4 dage efter begivenheden, Her er der gået fem.
Desuden er fangstmandens navn ikke angivet.

torsdag den 6. april 2023

Lod 4 - Blogfisk

6/4_23 hej så lykkedes det endelig at få en fetfinneklippet laks ombord den vejede 11.04kg og 98cm lang blev fanget ud imod store hjørnet hilsen Jogvan 

tirsdag den 4. april 2023

Lod 3 - Bh laks d. 4/4


Hej
Så fik vi sat laksefarvet.
Denne tog idag på formandens den stive efter en flasker i 100 fod
Langt sydpå..
Vægt 10,30 kg
Længde 98 cm
Fedtfinne klip og vægt kontrolleret ved indvejning. Påsketræf

Lejf k. Pedersen
Titro

mandag den 20. marts 2023

Udskiftning

Til medlemmerne i BTK

Ny web- og postmester og blogbestyrer søges nu! Henvendelse til Bestyrelsen: bestyrelse@bornholmstrollingklub.dk.

 

Lod 2 - Nexø d. 19. Marts 2023


En meget tåget dag på havet. 
Jeg sejlede en tur syd på, mit mål var Bakkespidsen men jeg om bestemte mig og sate grejet ved Torskerenden og der blev jeg hele dagen, for at sige det som det var så skete der ikke nogen som slet ikke noget, der var bare en tyk mur af tåge 😖da det var tid til at pakke grejet og sejle hjem over kom hugget en laks på ca 5-6 kg med fidtfinne øv, jeg rydde resten af grejet og så viste det sig at der var en laks på sideplaneren den var 74 cm lang og vejede 3,74 kg og uden fidt finne. Så var dagen redet🤣
Laksen i kassen tilhører Kim Finne 😊

Mvh. Kim ROLIGNU 
søndag den 19. marts 2023

Kim og Kim vandt PP dysten.

Efter en stille men tåget dag, var der god stemning til opvejningen i Lakseklækkerriet, hvor vi hyggede med pølser, øl og vand. Ca 10 både øst og 8 både vest for Bornholm forsøgte at fange de fedtfinneklippede laks. Og selvom de fleste både havde kontakt til laksene var der kun to fedtfinneklippede til opvejning. Begge taget øst for Bornholm. Kim Finne fangede den største på 6,42 kg og Kim Nielsen laks vejede 3,74 kg. Så de vandt 1. og 2. præmien på 1500 og 1000 kr. gavekort sponseret af Checkpoint Marine.
Tak for hjælpen i Lakseklækkerriet. Og nu er laksene derude.

fredag den 17. marts 2023

Præmier og Pølser Dyst, søndag den 19. marts.

Endelig ser det ud til stille vejr på en søndag, så vi igen kan komme ud og trolle efter de skønne laks. BTK afholder årets første Pølser og Præmier konkurrence hvor opvejningen foregår i Nexø ved Lakseklækkeriet Øster Flak 2. Opvejningen senest kl. 18.00 og der er personer til stede fra ca. kl. 17.30. Præmierne er tre gavekort fra Check Point Marine på 1500,- 1000,- og 500,- kr., hvor største laks uden fedtfinne løber med den største præmie. I forbindelse med og efter opvejning er der øl/vand og pølser til de fremmødte. Så jeg håber I/vi kan finde nogle gode laks uden fedtfinne derude og husk de er ikke så talrige, så selv en lille laks (mindstemål 60 cm) kan vinde en god præmie.

Knæk og Bræk

Bestyrelsen

Hyggelig BTK generalforsamling med god stemning i går.

Tusind tak for jeres deltagelse og gode humør til generalforsamlingen. Vi var 42 medlemmer til stede i de hyggelige fest lokaler i Nexøhallen, hvor god mad og drikke gjorde aftenen ekstra hyggelig. Vi vil nu arbejde videre med de bemærkninger vi har fået i bestyrelsen og håber resten af 2023 bliver et godt trolling år. Som nævnt forsøger vi med den første Præmier og Pølser Dyst på søndag, som I kan læse herover.

Stemningen var så god at jeg ikke fik taget nogen billeder, men ligger du inde med et billede så sæt det gerne ind her på bloggen.

Knæk og Bræk

Anders  

torsdag den 9. marts 2023

Generalforsamling

Generalforsamling i BTK 16. marts. Husk tilmelding til spisning.  Mail med info er udsendt til alle medlemmer.

torsdag den 2. marts 2023

Tilmelding fiskedyster

 

 

🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈 

 

Har du husket at tilmelde dig til de to bornholmske trollingarrangementer – Træffet og Masteren? 

 

Påsketræffet foregår i uge 13-14 og tilmeldingsfristen er 24. marts, se mere på https://trollingbornholm.nemtilmeld.dk/4/

 

Trolling Master Bornholm løber af stabelen i uge 17, se mere på https://www.tv2bornholm.dk/events/trolling/deltagere?action=tilmelding.  

 

 

torsdag den 23. februar 2023

Generalforsamling


Torsdag den 16. marts kl. 18 00 afholder Bornholms Trollingklub generalforsamling i Nexø Hallen, Stadionvej 22, 3730 Nexø. Dagsorden ifølge vedtægter.

Bagefter er der spisning, som er gratis for medlemmerne.

Hvis man vil deltage i spisningen, skal man tilmelde sig senest den 12. marts inden kl. 18 00 til Lejf Pedersen. Det skal ske på mail: lejfkp@mail.dk.

 Deltagelse i generalforsamling forudsætter naturligvis medlemskab/betalt kontingent, som stadigvæk er 450 kr. for individuelt medlemskab og 150 kr. for hustandsmedlemskab. Betaling skal ske til Sydbank konto nr. 6060-0005228232. 

Husk tydeligt navn (og evt. medlemsnummer). SIDSTE BETALINGSFRIST 1. marts. 

M.v.h. Bestyrelsen