søndag den 23. januar 2022

Ingen PP laks til opvejning 23. januar 2022

Det blæste lidt mere end lovet i dag, men alligevel var der ca. 15 både ude og lede efter en fedtfinneklippet laks til vores spontan konkurrence. Der kom ingen rapporter til opvejningstidspunktet og langt de fleste både havde ingen kontakt med laks i dag.  Sæler blev der observeret derude, jeg havde to som undersøgte mine sideplanere grundigt, men de forsvandt heldigvis igen. Vi gemmer præmierne til næste gang vejret tillader i en weekend, så vi igen kan jagte de blanke. Laksen på billedet, som vejede ca. 13 kg, tog jeg sidste år den 17. marts. Som i kan se er det en fedtfinneklippet skønhed. De er derude.

 

Knæk og Bræk

Anders    

fredag den 21. januar 2022

Fiskedyst

Kære medlemmer

Ifølge prognoserne burde det være godt vejr på søndag den 23. januar, så vi afholder årets første PP-dyst med Præmier, men uden Pølser og hver for sig på grund af covid-19 og diverse aggressive mutationer. Reglerne er enkle: Der er fri start fra selvvalgt havn søndag morgen, men evt. fangst skal være indvejet senest kl. 17.

Hvis man vil have en chance for at få del i præmierne, som delvis er sponseret af Check Point Marine, skal laksen vejes hos en vejemester kl 16.45: Tejn havn: Bill 40 41 28 55, Nørrekås: Anders 20 41 25 60 , Nexø: Lejf 40 35 20 56. Er man i tvivl om noget, så kontakt spontandystens tovholder Anders på tlf. 20 41 25 60 som også umiddelbart efter vejning klokken 17 skal have besked om fiskens mål og vægt og navn på vejemester.

Du skal også sørge for et foto af dig selv og fisken og sende til bloggen med oplysning om vægt og længde, ligesom man skal ved tilmelding til Bornholmerlaksen. Man behøver ikke være tilmeldt Bornholmerlaksen for at deltage i denne søndagsdyst!

Husk at man kun må lande 1 fedtfinneklippet laks per mand per dag.

Der er 3 gavekort på hhv. 1500, 1000 og 500 kr. for de tre største laks, og vinderne, der får besked via blog og mail/telefon, aftaler selv afhentning af præmien hos kasserer Bill på tlf. 40 41 28 55

Mvh Bestyrelsen

 

 

Restriktioner

På klubaften var de nyeste restriktioner, der vedrører vores fiskeri på tapetet:

 

Torsk

Max 1 torsk om dagen, bortset fra perioden 15. januar til 31. marts, hvor al torskefangst er forbudt.

Fiskeriet skal foregå i vestlige Østersø inden for 6 sømil.

(Forordningen artikel 8)

 

Laks

Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet, (helst så levende som muligt, men også selv om den er døende eller død).

Bortset fra ovenstående, så alligevel:

Der må beholdes én laks med afklippet fedtfinne pr. fisker pr. dag. (en fedtfinneklippet laks over mindstemålet, der ikke kan genudsættes levende, skal tages med i land og dagens laksefiskeri er dermed slut. Man kan altså ikke fortsætte fiskeriet og vente på kæmpelaksen, hvis man allerede har en død fedtfinneklippet laks uanset størrelse over mindstemål liggende i kassen.)

Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele. (Ingen filetering eller kirurgiske indgreb, bortset fra gællestikning/blodaftapning)

(Forordningen artikel 9)

 

Kortbilag på Kort_-_Max_1_torsk_og_1_laks_i_2022_med_signaturforklaring.pdf (fiskeristyrelsen.dk)

 

På mødet fremgik det, at bestemmelsen i artikel 10 (Foranstaltninger til bevarelse af havørred- og laksebestandene i underafsnit 22-32) om forbud mod havørredfangst uden for 4 sømil nok også var gældende for lystfiskere, men det vedrører kun erhvervsfiskeri.

 

På mødet blev der også snakket om bøder ved overtrædelse, men beløbsstørrelse har man endnu ikke drøftet. Den fastsættes først, når der opstår en sag, har Fiskerikontrollen oplyst i dag..

 

Mvh Postmaster

onsdag den 19. januar 2022

Klubaften og håndbold

Klubaften i trollinghytten i morgen torsdag kl. 19.

I anledning af EM håndbold mellem Danmark og Island i morgen på vores klubaften laver vi fælles heppekor og tænder tv’et i hytten kl. 20 30 og der er kaffe og kage, øl/vand.

 

 

søndag den 16. januar 2022

Skøre regler

Hvis nogen skulle have overset det, så er al torskefiskeri fra 15. januar – også med lystfiskergrej – forbudt til og med 31. marts 2022. Og fra 1. april må man så igen kun fange en torsk om dagen.

Ved laksefiskeri skal fisk bringes hele i land – man må altså ikke lave fileter til søs. Se reglerne her: Max én torsk og én laks om dagen i 2022 (fiskeristyrelsen.dk) (og i Forordningen, L_2021384DA.01000101.xml (europa.eu) artikel 8 og 9. 

 

Mvh Postmaster

 

 

 

torsdag den 13. januar 2022

Nyt fra bestyrelsen

Vi har klubaften torsdag den 20. januar, hvor der orienteres om hvad der er sket på havet mht. medlemmernes fangster og mangel på samme både før og efter de nye regler, der er lidt om lakseudsætninger i Østersøen og så får vi en snak om håndtering af laks, der jo i stigende antal nok skal genudsættes. Hvordan behandles de etisk korrekt? Der er også som altid mulighed for salg og bytte af grej. Kaffe og kage, øl/vand.

 

Der er nyt på aktivitetskalenderen, fx Klubaften i februar bliver den 25., sommerfest den 25. juni, o.a. (se Aktivitetskalender | bornholmstrollingklub.dk).

 

Vedr. kontingent, så foreslår bestyrelsen, at vi i 2022/23 får medlemskab til halv pris, fordi vi har rigeligt med penge i kassen, eftersom den sejlivede corona-pandemi har afholdt os fra sammenkomster mm.

Altså – du skal kun betale 225 kr. i kontingent og 75 kr. for hustandsmedlem, når kontingent skal betales i år! Betaling skal som altid ske til Sydbank konto nr. 6060-0005228232

SIDSTE BETALINGSFRIST 1. marts.

Beslutningen/forslaget om halv kontingent forelægges naturligvis på generalforsamlingen 17. marts – og skulle det (absolut mod forventning) blive forkastet,  opkræves det resterende beløb efterfølgende.

 

Mvh Bestyrelsen