onsdag den 22. december 2010

Fiske historier

Fiske historie til bloggen.

Søndag den 19.dec. var der lagt op til konkurrence, så det var med spænding man trak gardinerne fra om morgenen. Øv!!!! der var lidt turbulens  på vandet, samt sne i luften . Nå men efter en kort samtale med Bjarne B. om vind og vejr, blev vi enige om at stime ud i hans båd. Yes tænkte jeg, han har jo varme i båden. Klogere blev jeg dog, for ” rigtige trollingfiskere ” tænder sgu ikke for varmen, for så fryser de alligevel når de går ud på dæk. Så til selve fiskeriet. Bjarne informerede klart og tydeligt om fordelingsnøglen. vedr. evt. fangster.  Første fisk tilfaldt som følge (Jans side til bagbord og Bjarnes til styrbord). Dette bekræftede han flere gange. Vi satte tre stænger på riggen i hver side og blev kastet rundt af nogle pæne søer. Efter at have rundet ”Otteren” med meget få lodninger, satte vi kursen mod ”Østgraven ”. Stadig ingen hug… Så måtte nogle sikre fangstmetoder afprøves, som f.eks. når man lukker døren til kabinen og slår røven i sædet !!!!!  men nej. Ej heller ved at åbne en bajer og sætte sig ned (kan også tit udløse hug). Nu var klokken blevet så mange at vi tænkte på at vende skuden og ”trolle” hjemover. Pludselig ”skreg” et hjul,  selvfølgelig i Bjarnes side, men lykken var kortvarig  4 sek…så tav det igen. Sluttelig var der så pludselig hug på mit hjul, med et godt udløb på. Jeg tog stangen og fik kontakt med fisken, og hvad der herefter blev råbt af eder og gloser vil jeg ikke nævne, men resultatet blev at jeg fik landet en pæn laks på 8,5kg til min meget tomme fryser. Dette var en god oplevelse. Tak til arrangørerne, og for en flot anden præmie, som jeg valgte at dele med Bjarne, så kan han købe et vinder blink, magen til mit.

Mange lakse hilsener fra

 Jan Brochmann.

tirsdag den 21. december 2010

Spontankonkurrence Indvejning December!

Så blev spontan konkurrencen afholdt i December!

1. Præmien gik til Per Sjøstrøm med en Laks på 11.2 kg
Gavekort til Check Point Marine  500,-

2. Præmien gik til Jan Brochmann med en Laks på 8.5 kg
Gavekort til Check Point Marine 300,-

3. Præmien går videre til næste konkurrence da der ikke var flere fisk til indvejning.

Bill Hansen & Per Sjøstrøm vandt hver en Trolling stang i lodtrækningen.

Der var ca 15 mødt op til indvejningen.

Husk! Hvis I er mailbuddy for et andet Medlem at give besked om klubbens konkurrencer.

Fiske Historie!

Efter lang tid med blæst artede vejret sig til at vi kunne komme ud og fiske. Søndag morgen sejlede vi kl. 8.30 ud, hvor jeg var i selskab med Kim Kiwi fra Sønderjylland. Hans egen båd kunne han ikke få i vandet, da rampen på havnen var sneet til. Vi startede med at sætte lige udenfor havnen, da vi ikke vidste, hvor vi skulle finde laksene, og der gik en lille times tid hvor vi så lå øst for Graven. Her fik vi et kanon hug i bagbords side på sideplanneren med 20 gram bly. Det var i Kims side, og han havde laksen på i 15 min., men til stor ærgrelse mistede han den. Da vi havde en intern "kamp", stod jeg nu med et lille smil på læben, men det skulle vise sig, at jeg blev klogere. En times tid senere var der endnu et hug, men denne gang på styrbords side, altså min side. Denne gang var det min tur til at miste laksen, men nu morede Kim sig.
Senere fik vi et tre-dobbelt hug; én i 90 fod og to på sideplanneren, men desværre fik vi kun den ene i båden, som var en 10+. Til indvejningen viste det sig dog at den vejede 11,2, så efter en god dag på havet kan man konkludere, at der i hvert fald er laks at finde øst for Graven. 

Per

fredag den 17. december 2010

Spontan Konkurrence for BTK medlemmer Søndag d. 19 December!

I starter når I har lyst på den dato hvor konkurrencen afholdes.


Opvejningssted er i Tejn ved Toiletterne og fra kl. 16.00 til 16.30. Der vil være præmie til de 3 største LAKS. (ørred tæller ikke med)

Og der er 2 lodtræknings præmier blandt alle deltagere i konkurrencen.

I fisker fra den havn i har det bedst med og fiskevandet er frit, men alle som vil deltage skal være i Tejn senest kl. 16.15

Vi vil være vært ved en øl/vand.

Aflysning

Skulle vind og bølger ikke vise sig fra den pæne side, så vil det blive skrevet på Bloggen senest kl. 23 aftenen før, men det er op til hver enkelt at vurdere sin egen og bådens begrænsninger

lørdag den 11. december 2010

Lidt om TÆRING

Galvansk tæring

Galvansk tæring  er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale.

Dette var lidt teknik, men det kan lettere forstås,

Hvis jernstangen ikke er forbundet med zinkstangen, altså den streg som går mellem stængerne over vandet, så vil både jernet og zinken tære over tid.

Men, hvis man forbinder stængerne med en ledning som vist, så vil zinkionerne udfældet i vandet fra zinken, søge hen mod jernet, idet dette er negativt ladet i forhold til zinkionerne. Dette medfører, at jernet bliver beskyttet af zinken, så længe der er zink tilbage i stangen.

Det er dette princip, der benyttes i vore både. Altså, man monterer zinkanoder for at beskytte jernet i vandet, og derfor er det nødvendigt at forbinde zinkanoden indvendigt i skibet med den pågældende jerndel. Normalt er det motoren, idet skrueakselen normalt er elektrisk i forbindelse med motoren. Man kan selvfølgelig også montere zinkanoden direkte på skrueakslen. Når man gør det, så går der elektriske forbindelse direkte gennem fastgørelsen til akslen.

Men, det er ikke altid, at det er jern, der skal beskyttes, men f.eks. aluminium dele, her tænkes på z-drev og påhængsmotorer til sejlbåde og motorbåde.

Her kræves der andre metaller til beskyttelse. Det kan man bedst få et indblik i, ved at se på det, der hedder spændingsrækken af metaller:

 I spændingsrækken er metaller anbragt i rækkefølge efter deres tilbøjelighed til at afgive elektroner.

Spændingsrækken gælder for ionstrømmen, som foregår på grænsefladen mellem metallet og en vandig opløsning. Jo højere metallet står i rækkefølgen, jo lettere afgiver det elektroner, og dermed kan det afgive ioner til de metaller længere nede i rækken.

De viste metaller er "rene" og ingen legeringer er altså vist.

 

K                   Kalium - mest negativ

Ba                 Barium

Ca                 Calsium

Na                 Natrium

Mg                Magnesium

Al                  Aluminium

Zn                  Zink

Fe                 Jern

Sn                 Tin

Pb                 Bly

Cu                 Kobber

Hg                 Kviksølv

Ag                 Sølv

Pt                  Platin

Au                 Guld - mest positiv

Det medfører at et metal der står over et andet kan beskytte dette mod tæring. Jo større afstand, jo større beskyttelse, men også hurtigere reaktion og dermed hurtigere nedbrydning af anoden.

Kalium reagerer eksplosivt i vand!

Læg mærke til, at aluminium ikke beskyttes af zink, men af magnesium.

Hvis man måler med et voltmeter imellem metallerne, vil man kunne måle spændinger på mellem ca. 1 volt og mindre, alt afhængig af afstanden mellem metallerne i spændingsrækken.

Som det ses, så er det meget vigtigt, at man vælger det rigtige metal som offeranode. Her skal man holde sig til motorfabrikantens / værftets anbefalinger.

Et andet meget vigtigt forhold er, at man IKKE må have ført jordledningen fra land ind i bådens "jordplan" altså eksempelvis motoren. Hvis man gør det, er det næsten med usvigelig sikkerhed at man får en hurtig tæring af aluminiums dele, altså eksempelvis z-drev.

Dette forhold skyldes, at jordpotentialet i stikkontakten kan være på 1 volt eller mere, og altså større end den spændingsforskel, som er mellem ens offeranode og det, der skal beskyttes. Dette medfører at ens egen galvanske beskyttelse vil være ikke eksisterende, og at tæringen vil accelerere. Det er set, at et z-drev er tæret væk på blot en sæson. Dette gør sig især gældende hvis der er en anden båd i nærheden, som også har ført jordledningen ned om bord.

Det sikreste er helt at tage 230 volts stikket ud af landstikket, når man forlader båden. ( hov var dër også en jord )

En ting mere, man skal være klar over, hvis man har et zinkdrev er, at man skal checke, om skrueakslen er elektrisk isoleret fra drevet. Dette kan man gøre med et voltmeter (stillet til måling af modstand). Her skal modstanden være over 1000 ohm, målt på land og med tørt drev. Målingen er mellem drevet og akslen.

Brug kun propeller, som er godkendt til det pågældende drev, da man også her kan tilføje en tæringsrisiko ved forkert valg.

Indenbordsmotorer har også en tæringsrisiko. Disse motorer køles af saltvand. Da motorolien ikke kan køles af luftpassage, som i biler, er der normalt også en oliekøler, og der kan være en oliekøler mere for gearet.

Der findes to metoder til køling af motorer:

1.    Direkte saltvandskøling

2.    Indirekte saltvandskøling.

Direkte køling går ud på, at motoren køles af saltvand igennem motorblokken. Da saltvand indeholder meget kalk, som især udfældes når vandet bliver varmt, så må disse motorer ikke have en højere køletemperatur end ca.: 50 grader. Det er naturligvis ikke en god driftstemperatur for en motor, især ikke en dieselmotor. Det ved alle, der har en bil med dieselmoter. Men sådan er det. Ved indirekte køling, har motoren sit eget ferskvandssystem, som en bil, men for at køle ferskvandet, så er der installeret en varmeveksler (en radiator) som køles af saltvandet. Herved kan man køle motoren som i en bil, altså med tæt på de 100 graders køling, hvilket er meget bedre for motorens drift.

Det er normalt, at saltvandskølesystemet har indbyggede zinkanoder, så man bør hvert år skifte disse for at undgå tæring af motordelene. Der er, i de fleste motorer, anvendt forskellige metaller i de forskellige motordele, det kan være støbejern, bronze og rustfrit stål.

Mvh Erik

Ps og så husker i at tæresink ikke kan bruges overalt og faktisk ikke hos de fleste trollingbåde! ( som Volvo ville sige "kun orginale dele" )

torsdag den 9. december 2010

Julehygge og Månedens Blogfisk November!

Bill og Tim havde sørget for en hyggelig julesteming, med varme æbleskiver og lækker gløgg!
Vi hyggede med at fortælle om de sidste fangstberetninger:-)

Tim havde sørget for en gang god spontan lotteri med 15 præmier, flere fik interessante øl mærker, guf og fine trolling blink!

Månedens Blogfisk November.:

1. Præmien gik til Jan Kohlmetz
2. Præmien gik til Einar Finstuen, kunne desværre ikke deltage.
3. Præmien gik til Don "Mikael" Olsen

Julemanden fandt frem til forfatteren af "Blogfisken- et eventyr" og Poul fik sig 2 blink for den gode humor med billede af en fisk!

Vi siger tak for en hyggelig aften og tak for lån at Jagthytten, og ønsker alle medlemmer en god jul og et glædeligt fiskevejr!

Med knæk og bræk
Bestyrelsen


torsdag den 2. december 2010

Spontankonkurrence Præmier i December!

Så er præmierne klar! Så er det kun et spørgsmål om hvornår vejret passer ind.

Alle præmier er fra Check Point Marine i Nexø.

1. Præmie, Gavekort på 500,-
2. Præmie, Gavekort på 300,-
3. Præmie, Gavekort på 200,-

Lodtrækningspræmier som er sponsoreret af Check Point Marine og trækkes blandt alle deltagere, også dem uden LAKS:-)

1 stk Kinetic Hasselø 8`6`` 10-20 Lbs
1 stk Vanern Speciel 8`6`` 6-10 Lbs

Månedens Blog Fisk December!

Konkurrencen er igang!


I denne måned er der mulighed for at vinde et nyt SG 47 LCA, delsponseret af Checkpoint Marine i Nexø!

Så det er bare om at sende dine historier ind med billede af en fisk!

Månedens Blog Fisk November!

Blogfisk Udvalget har fundet de 3 vindere af denne måneds konkurrence. Alle vindere er blevet informeret omkring deres præmie. Præmierne vil blive overrakt til Klubaften d. 8 December. Kan en præmie vinder ikke komme til klubaften, får vedkommende stadig sin præmie.

Vinderne kommer på bloggen efter d. 8 December:-)

P.S.:

Julemanden er i sit gode gave humør, og kunne godt tænke sig at Forfatteren til "Blogfisken- et juleeventyr" tilkende giver sig på bloggen? En så fin historie med så meget humor gør Julemanden glad og vil meget gerne belønne Forfatteren:-)

onsdag den 1. december 2010

Månedens Blogfisk November

Så er denne Måneds konkurrence slut, og vi er glade for at se så mange indlæg. Vil vi nu i Blogfisk Udvalget finde de 3 bedste historier med billede af en fisk.

Og da vi nu har d. 1 December og Julefangsterne starter, ja så kører Månedens Blogfisk December!

Følg med her på siden.

Med Blog venlig hilsen
Simon

tirsdag den 30. november 2010

1. Præmie til Månedens Blogfisk November

1 stk Daiwa SG 47 LCX

2. Præmie til Månedens Blogfisk November

Plano 1374 Grejbox m. 4 æsker

3. Præmie til Månedens Blog Fisk November


2 stk Shimano XFX-BX Downrigger 255H
2 stk nye speciel malede blink

mandag den 29. november 2010

Blogfisken - et juleeventyr

 

 

 

Som de fleste børn og voksne ved, så er der i denne tid stor travlhed i julemandens værksted. Der produceres kalenderlys, adventskranse, låge- og  pakkekalendere og klippes julepynt i et særdeles højt tempo, og samtidig får julemanden hjælp til at pakke de gaver ind, som artige børn får juleaften.

 

Der er nok ikke så mange, der ved, at der også deles gaver ud andre steder, men det gør der.

 

 I trollingklubbens lånte lokaler afholdes om få dage en stor fest, hvor man både kan vinde gaver og spise æbleskiver - dog uden æbler. Man skal naturligvis gøre sig fortjent til at få en gave, og det er ikke nok bare at være artig lige som ved julemandens gaver - næ, man kommer kun i betragtning, hvis man har fanget en blogfisk og derefter tegner og fortæller om den. Dem, der møder op uden at have fanget og fortalt om en blogfisk, må nøjes med kaffe og æbleskiver, og det er selvfølgelig ærgerligt for dem.

 

 Ligesom der er børn, der klager til julemanden over, at man skal have været artig et helt år for at få en gave, så er der også trollingfolk, der brokker sig over reglerne for at vinde en blogfisk-præmie.

Nogle mener, at man skal have en gave, hvis man fanger den største, tykkeste eller længste blogfisk, andre synes, at gaven skal tilfalde den, der fanger flest og nogle helt andre mener, at man slet ikke behøver at fange en eneste blogfisk, hvis bare man kan fortælle, at man vist nok har set én.

 

 En fjerde gruppe tror, at gaverne uddeles efter, hvor sød man er, og at man skal vise sin blogfisk frem med velpudsede, tandpastaforberedte tænder og sige 'appelsiiiin', og endelig er der nogle, der tror, at en historie om en blogfisk skal være alenlang, hvorfor de slider tommelfingrene i laser på SMS-telefonens taster.

 

 Julemanden kan godt blive træt af børn, der brokker sig, og det ender måske med, at han slet ikke gider dele gaver ud, men sådan er det ikke i trollingklubben. For at gøre alle tilfredse har formanden for gaveafdelingen netop udsendt en mail med besked om, at det er blevet besluttet, at der bruges flere penge på endnu flere gaver ved Den Store Fest for Blogfisken.

 

 Så bliver alle nok glade - måske.

 

søndag den 28. november 2010

Referat, bestyrelsesmøde 24. november 2010. Bornholms Trollingklub.

 

Deltagere:

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                           Mikkel Stenbæk (MS)(afbud)

Kasserer:                                     Per Sjøstrøm (PS) (afbud)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)(afbud)

Best suppl.:                                 Flemming Snowman (FS) (afbud permanent)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Dagsordenen

1.        Orientering

2.        Opfølgning på aktioner fra sidste referat

3.        Hvor skal vores aktivitets niveau ligge i fremtiden, herunder fordeling af opgaver i bestyrelsen.

4.        Bestyrelsens sammensætning nu og efter generalforsamlingen.

5.        Eventuelt.

6.        Næste møde.

 

Ad 1:

Kommer i nedenstående punkter.

 

Ad 2:

Da der i forbindelse med sidste klubaften var opfordring fra medlemmerne til klubben om at bruger flere penge på medlemmerne, vil vi som opfølgning bl.a. på diverse konkurrencer udvide præmiernes omfang (f.eks. 3 præmier, hvis der er mange tilmeldinger) og ved klubarrangementer betale en større del af udgifterne, som f.eks. at betale spisning i forbindelse med svømmehalsarrangementet, hele udgiften i forbindelse med generalforsamlingen m.m.

Bestyrelsen vil også overveje kontingentets størrelse inden generalforsamlingen.

Vedr. julearrangementet i Bills hytte 8. december er TS tovholder (æbleskiver, gløg m.m.) Affyring af nødraketter, som vi havde planer om som øvelse, er desværre ikke muligt.

Vedr. arrangement i svømmehallen lørdag den 22. januar er SD tovholder, MS vil være neddykket i bassinet, som en ekstra sikkerhed for deltagerne ved flådevendinger m.m.

Blok fiske konkurrencen, hvor SC er tovholder, er nu godt i gang og der begynder at komme mange indlæg, hvilket er med til at vi vil øge præmiemængden.

Ad 3:

Bestyrelsen blev enig om at aktivitetsniveauet indtil generalforsamlingen (sidst i marts) foreløbig er en månedlig klubaften, en månedlig spontantur. Bestyrelsen vil forsøge at få nye kræfter med i bestyrelsen til generalforsamlingen som kan generere nye aktiviteter, vi skal alle forsøge at finde personer der er interesserede. Det er bestyrelsens mål at opgavefordelingen i bestyrelsen fremover fordeles, så alle har en aktiv rolle i forbindelse med arrangementer/konkurrencer m.m.

 

Ad 4:

FS har meddelt at han ikke ønsker at deltage til bestyrelsesmøderne, MS har bebudet at han pga. andre aktiviteter (motorcross med sin søn) ønsker at træde ud af bestyrelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder hen imod, at SC overtager Mikkels rolle, både som næstformand og som webmaster.

PS har også meddelt at han pga. arbejde har svært ved at varetage sin kasserer rolle.  Bill har tilbudt at hjælpe med klubbens kasserer opgaverne, hvilket bestyrelsen er meget taknemlige for og vil forsøge at få stemt ham ind i bestyrelsen til generalforsamlingen, hvis han ønsker dette. Klub-PC skal snarest overgå til SC.

Derudover leder vi med lys og lygte efter nye aktive bestyrelsesmedlemmer for at få mere drive i bestyrelsen.   

      

Ad 5:

Der har været forespørgsel om Bornholms trollingsklubs involveres i Påsketræffet, hvilket blev diskuteret og umiddelbar forkastet.

Dansk småbådsklubs blad blev bragt på bane da en del medlemmer ikke har modtaget bladet, vi forsøger at undersøge hvor det går galt og igen overveje om klubben skal fortsætte med ordningen.

 

Ad 6:

Næste møde tirsdag 11. januar 2011 november kl. 19.00. sted senere.

 

Mvh Anders

 

Stadig Laksebasser sydpå

Hej til Alle.
Så var det igen fiskevejr i week-enden. Selvom vejrmeldingen
først lød på kuling og snestorm.
Lørdag d. 27/11 var JOhn og jeg Sydpå og fik en fin laks på 9,4 kg
samt en mindre en på 3 kg.
Idag søndag d. 28/11 sov vi længe og fik først sat grej ca kl. 11.00.
Vi skulle jo lige opdage at det var stille vejr hernede sydpå.
Efter ca 15 min. fik vi dobbelthug , Havørred ca 2 kg og en flot Laks på 11,5 kg.
Lidt senere fik vi igen et dobbelthug næsten samme stem. 2 Laks 3 - 4 kg.
Endelig sluttede vi lidt senere på eftermiddagen af med en 3,5 kg på paravanen.
Så vi har reddet den koldrøgede til Jul nu.

John og Lejf på "Titro"

Månedens Blog Fisk

Hej Alle Sammen!
 
Pga alle de rigtig mange gode Blog fisk historier, har Blog Fisk udvalget besluttet af stille yderligere 2 præmier på højkant, således at der vil være præmier til de 3 bedste historier med billede af en fisk, November er snart slut og udvalget vil finde de 3 bedste historier, hvor den bedste får sig et fint nyt fiskehjul! Alle præmier vil blive uddelt til Klubaften d. 8 December. Alle vindere vil blive kontaktet inden. Det er ikke et krav at være til stede for at modtage sin præmie, men nu være det hyggeligste:-)
 
På Blog Fisk Udvalget vegne
 
Simon

En lille lørdagstur.

En kort middags tur til inder kanten nord for bakkerne, gav nogen skønne laks J den største på 8,7 de andre på 4,0 og 3,4. Knæk og bræk Anders.

tirsdag den 23. november 2010

Fiskerapport

Hei!
Var nede en tur i helgen for å fiske med Torben. Fisket lørdag i bekken nord for Stablen, og fikk kun en torsk og hadde et kort hugg på en sideparavan. Men fikk bra meldinger fra Lejf som tok sydpå, så søndag ble det langtur fra Melsted. Satte grei vest for Bob og etter en time kom det første dobbelthugg. 110ft m stive og dipsy m apex, 3 og 10kg, så var vi igang. Vi var da egentlig fornøyd med dagen. Men så fikk jeg et 200ft utløp på 90ft på min side, og siden de 2 første tok på min side ga jeg den til Torben. I det han tok stangen smalt det på 100ft på hans side. Fisken gikk rett ut til siden og tok med seg en dipsy og en sideparavan. Så begynte det å hoppe en fisk ute der den store var, men Torben sa at det garantert var en annen fisk enn den han kjørte på, og det gikk også på en til på 80ft på hans side. Det var en smule kaotisk i en periode (vanskelig å håve fisk med en sideparavan og en dipsy som henger bak), og jeg tror vi hadde et hugg til. Men vi berget en 12kgs, 5kgs, en 2,5kgs steelhead og en undermåler. Nå var stemningen høy ombord, og det ble feiret med snaps og øl. Under feiringen gikk det på en undermåler på dipsyen. Så synes vi at siden det var flatt vann kunne vi lage varm mat, og mens jeg jobbet med det smalt det på et dobbelthugg på siden til Torben og vi fikk en 6kgs, mistet en liten. Det ble min beste dag i Østersjøen gjennom tidene. Har hatt flere laks, og større enkelt laks. Men ikke 2 over 10, og så mange multi hugg gjør utfordringen noe større til team arbeidet. Takk til Lejf som tok sydpå og fant ut at det var i gang der nede, og delte det med oss andre. Jeg fanger hver gang jeg ser Titro på morgenen!
k & b Einar

mandag den 22. november 2010

2 stk laks taget på østgraven og 11'eren. 9.8 kg og 6.7 kg. d.21/11-2010. Mvh. Erik Nielsen.


søndag den 21. november 2010

VS: Multimedia message--- Den søn 21/11/10 skrev 4524648826@mms-email.net <4524648826@mms-email.net>:

Fra: 4524648826@mms-email.net <4524648826@mms-email.net>
Emne: Multimedia message
Til: laxlax.donolsen@yahoo.dk
Dato: søndag 21. november 2010 17.05

hej  trolling venner dagen gået godt vi altså mette menja [hunden] og jeg var nede ved dueodde idag,igår var leif fra nexø stortset alene der meeeeeen idag var vi alle der fiskeriet var som vanligt leif meldte om under målere jan i ved altså snyderjan efternavn kolmetz ham med de små laks indtil godtfolk  dukker op og konstaterer det modsatte ihukommende sidste spontan konkurrence fik alle fisk i løbet af dagen ,mette og hunden [ikke mig men igen menja],sad faktisk og blev lidt triste .for det første mistede gynther klaus en stor laks på netrammen,for det andet kom der bare og ikke kun bare  meldinger om fangster hele tiden mette og jeg og hunden  sad bare og lyttede  uden noget som helst,vi tjekkede grej,ingen problemer,vi spiste et par kålpølser,heller ingen problemer,bortset fra at vi kun havde fire pølser,til deling,normalt er det to til hver meen der er jo også lige en hund[menja],så vi delte en hunden åd resten,sådan er livet ofte til søs i vores båb,nå men pyt,,,,,,nuuuuu kommer det  alle fangede fisk ,tonny leif janner i hved fra tidligere små laks meen hvem tror på det nu om dage det eneste vi var sikre på var at fiskene blev fanget i 90 fod såå det gjorde vi også  efter  få minutter i eftermiddag banko flascher og den stive  kontakt vi ventede lige et øjeblik ,egentlig ville jeg bare begynde at fiske meen mette som har nerver af stål,og kan drikke cocnac uden at skamme sig, bad mig vente et øjeblik,,,,,herefter bad hun mig om at sænke downriggeren,da det var den nederste klemme der var udløst til 90 fod,yderligere 30 fod så blink 2 stod  hvor første fisk bed[mette er jo første styrmand],,,,,,,,,,,,,,,,egentlig er jeg lidt småtræt lige nu hvis i vil høre mere om dagens fisketur er jeg nødt til at gå op og sove og drømme resten af historien færdig men så er det jo ikke hotspot længere,,,vi sænkede kuglen og hops ,,,bang en laks på 12 kilo ,,godnat,,, måske fortsætter historien når jeg vågner4 ,,,ellers laver jeg bare en ny ,,,forresten varede fighten 80 minutter
-----Inline-vedhæftet fil følger-----

Dette er en mms, som er sendt til din e-mail fra en mobiltelefon.

Du har mulighed for at sende et svar tilbage. Modtageren får dit svar som mms på sin mobiltelefon.

Bemærk:
- Hver besked kan kun besvares én gang
- Hvis du ønsker at besvare, skal du gøre det inden for 14 dage, fra du har modtaget denne e-mail
- Din svarmail må højst fylde 100 Kbyte. (inkl. evt. vedhæftede filer)

Bakkerne igen igen

Så fik jeg igen en super tur til Bakkerne. Lige før jeg ramte bakkerne mistede jeg en god laks og det var jeg ikke den eneste der gjorde, da de huggede meget forsigtigt i starten. Der var ikke mange reelle fangster på VHF’en, men pludselig begyndte mine stænger at udløse. 5 af de 8  stænger jeg havde sat røg ud af klemmen, så pludselig var der liv bag båden. Laksene hoppede og sprang mens jeg bad til at krogene sad ordentlig fast. En efter en kom 3 laks og en havørred i båden, den sidste stod af. Pragtfuld oplevelse med en gang massiv lakse fight. Nu kom der også meldinger fra de andre både i området om laks, herligt.

Et par timer senere var der igen tilbud på min hjemmelavede wobler bag dodgeren. En sej laks som tog det ene udløb efter det andet og hoppede ud af nette to gange før den endelig kom i båden. En god rygelaks på ca. 9 kg. Nu var der også gang i de andre både. Don Olsen, Torben, Jan, Leif m.fl. fangede flotte laks op til 12 kg, lidt længere øst på. På vej ind over fik jeg et syret udløb på min wobler bag dodgeren. Den trak 200 fod af hjulet som skreg i knarren.  Desværre blev den ikke hængene. Lidt senere kom et trippel hug hvor jeg fik de to. Så bakkerne kan igen igen

Anders    

Laks på bakkerne. 5 hug fik 4. Anders

Trollingtur med Titro, Månedens Blog Fisk

Hvor er det bare dejligt at blive inviteret med på tur, især når det er med de garvede der kender bakkerne og lakse pladserne sydpå som deres egen baglomme:-)
 
Derfor glædede jeg mig til denne tur, for det kunne kun gå godt!
 
Kursen blev sat mod de sidste kendte fangststeder med laksekroge, og grejet blev sat og hvad der skete resten af dagen skulle vise sig at være en af de rigtige gode ture:-)
 
Vi fik ialt 5 fisk med hjem, 4 laks og 1 ørred, største laks på ca 8 kg, vi havde yderligere kontakt med 4, bla et trible hug! Al kontakt var fordelt på hele dagen.
 
Og sikke en hygge der i med disse gutter!
 
P.S Denne historie gælder ikke i Månedens Blogfisk, men vi vil gerne dele den med jer:-)
 

søndag den 14. november 2010

Dagens laks (40 fod Diamond King).

Bådstol til salg.  PS

24 84 30 41

 

torsdag den 11. november 2010

En af de små vilde fra i søndags Det er

En af de små vilde fra i søndags
Det er barer en prøve for at finde ud
Af om jeg kan finde ud af sætte noget ind på bloggen fra min nye telefon
Hilsen jan kohlmetz

De prøvede før os

'Lystfiskerklubben af 1940' har 70 års jubilæum i år, og i den anledning er der i det sidste medlemsblad en samling fotos, dokumenter og avisomtaler fra gamle dage. En af dem omhandler en laksetur til Bornholm i 1952: "Nu arrangeres der en tur for sportsfiskere til laksefelterne i Østersøen. Der startes allerede mandag den d. 9. juni. Deltagerne - der kan være 15 - går ud fra Christiansø med kyndige bornholmske laksefiskere som ledere. Der vil også blive lejlighed til at fiske havørred fra stranden på Bornholm. Prisen er alt inklusive 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for gæster." Om de gæve københavnere fangede laks på turen, melder historien desværre ikke noget om. Mvh PS

 

 

Til Salg

Så er min bil tilsalg!
 
se mere på www.damkilde.net

onsdag den 10. november 2010

Indlæg til månedens blogfisk

Hej
Viste I at der findes flyvefisk i Østersøen og at de kan veje over 13 kg.
Det fandt jeg ud af Søndag d. 7/11 i spontankonkurrancen da Heinz og jeg tog
udfor at vaske mine Trollingblink. Da jeg ikke rigtigt kunne blive enig med
mig selv,om det skulle være Marianne Krogen ell. Lille hjørnet de skulle vaskes i,
satte jeg ud ret øst for Nexø og fortsatte i østlig kurs til fortovsspidsen. Der var
fine klumper af lodning/fødefisk fra 25-50 meter. Min makker Heinz sad og nød sin Te og
morgenbolle. Da han med en meget bestemt pegefinger trykkede mig på skulderen og pegede
hen på min nederste stang i 125 fod. Den gik helt amok og udløste klemmen og 3 sekunder efter fløj
der et vilddyr ud af vandet, Heinz sagde med munden fuld "OOHHHHH Schöner Fisch !!!"
Den var helt fri af vandet mange gange, ja i mine øjne var det en flyvefisk der dansede
balletten svanesøen med den stive i sin mund. 13,20 kg Vejede den da den blev kontrolvejet.
Vi fik samme dag 3 fisk mere i størrelse madfisk og tabte 2 fisk.
Hilsen og tak for en god dag.
Jan Kohlmetz og Heinz Prozel
PS: Jeg sagde på VHF at den vejede ca 5 kg og tog i 125 fod, lidt for at
tage "Røven" på de andre, men også i håb om at der ville komme nogle oppe nordfra og veje deres
fisk ind hvis heldet også havde tilsmilet dem.

Kort og godt

Fiskede i dag fra kl. 12- 15. Det gav en laks (Apex 60 fod) og en fed ørred (Ismo Qvak 20 for). Poul S

 

 

Poul Stadler, Bornholm

Klumme- og noteskriver

Fisk & Fri

pst@fiskogfri.com

24 84 30 41

 

mandag den 8. november 2010

Trolling tur fra Nordbornholm, Månedens Blogfisk

Så kom vi på vandet igen, spændte og helt parate til at hive fisk op af dybet!
 
Det var en måned siden vi sidst havde været afsted, nærmere sidste spontan konkurrence, så nu var vi klar, vejret kunne ikke være bedre. Kursen sat mod stablen og så gik vi ellers igang i området.
 
Ud med alle stænger, der blev virkelig lagt energi i grej opsætningen og agn valg!
 
Så gik tiden med at se hvad den anden havde fået med i madpakken, dog ikke den store overraskelse, vi havde smurt hver vores;-)
 
Jeg får lige sagt til Per, nu heller jeg the op i koppen så får vi hug, jeg nåede kun lige en tår før vi røg ud af stolene! Vi fik en laks på 7.99, efterfølgende kunne vi drikke the og kaffe færdig, men den var nu blevet lidt kold... Men hvad gør det når der er laks i båden og P4 Bornholm i Radioen;-)
 
Vi fik yderligere en på 2.85 kg og derudover 3 kontakter, så der er gang i den derude!
 
Med venlig hilsen
Simon
 
P.S. Denne historie gælder ikke med i Månedens Blog Fisk, men vi vil alligevel gerne dele den med jer

søndag den 7. november 2010

Spontankonkurrence Søndag d. 7 November

Så kom dagen hvor vi skulle på vandet igen, vejret så super godt ud om Torsdagen til klubaften, så på flere opfordringer, satte jeg en konkurrence igang Fredag over middag.

Der var indtil flere både på vandet og meldingerne kom flittig ind over radioen, så det tegnede til en god indvejning i Nexø. Helt sikkert bedre end sidste konkurrence:-)

Der blev ialt vejet 12 fisk ind fordelt på både laks og ørred.

Gavekortene fra Sportsdres skulle findes blandt de 3 største LAKS og pladserne blev:


1 Plads. Jan Kolmetz på 13.20 kg

2 Plads. Jens Ipsen på 8.95 kg

3 Plads. Simon D Christensen på 7.99 kg

Alle deltagere i konkurrencen havde mulighed for at vinde 2 stænger i lodtrækningspræmie:

Peter Pedersen vandt 1 Kinetic Phantom 9`12-30 lbs
Gnom vandt 1 Kinetic Hasselø 9` 20-30 lbs

Vi hyggede os med en kold og havde fået lov til at låne sejlklubbens lokale hvilket vi er rigtig glade for

Følg med på siden, der er ihvertfald mulighed for at sende de samme fisk ind til Månedens Blog Fisk:-)

Med venlig trolling hilsen
Simon