fredag den 14. juli 2023

Laksefiskeri og proportionalitetsprincippet

 

I proportionalitetsprincippet ligger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Foranstaltningen skal også være egnet til at opnå det tilstræbte formål.

 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION har (i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2022/109 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande) vedtaget bevarelsesforanstaltninger for bl.a. vilde laksebestande.

 Foranstaltningerne har til formål at beskytte svage laksebestande i visse floder og går som bekendt ud på, at der i Østersøens hovedbassin med blandede bestande højst må hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning), og som der står i rådsforordningen, at rekreative fiskere bør ophøre med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks.

 Hvordan harmonerer forordningen med proportionalitetsprincippet?

 Står indgrebet i et rimeligt forhold til målet, og er det egnet til at fremme formålet – altså beskyttelse af den vilde laks?

Svaret er i begge tilfælde nej!

 

 


For det første er rekreativt fiskeri efter laks ikke bestandstruende og har aldrig været det, og som det kan ses i skemaet er det en blandet landhandel af elve, der har brug for 'beskyttelse', og flere af dem udmunder f.eks.  nord for den breddegrad, hvor man godt må fiske laks med fedtfinne. Det gælder bl.a. Vindelälven, Ljungan, Rickleån, Åbyälven, Kågeälven, Savarån og Lögdeälven og Öreälven som ligger i Västerbotten og nordligere.

 I ovenstående skema udmunder kun  Emån og Mörrumsån  syd for den linje ved Åland, hvor kun fedtfinneklippede laks må fanges og beholdes. Det mærkelige er, at ingen af de to har særlig behov for beskyttelse til havs. Mørrumsåen har det ok, og i Emån vil 'man' (Ulfsparre på EmsHerregård) helst ikke have laks til at fortrænge de eftertragtede store havørreder.

 Altså sårbare laksestammer mod nord i Bottenhavet hvor der som det ses i skemaet også fiskes på blandede bestande, men hvor man godt må opfiske laks med fedtfinne – mens der er restriktioner her sydpå? Paradoksalt!

 

Spørgsmål: Hvilke sårbare laksestammer i hvilke elve er der (udover Emån) her syd for restriktionslinjen ved Ålandsøerne?

 

For det andet beskyttes vildlaksene næppe særlig godt ved fangst og genudsætning, for det er jo sådan det foregår.

Andelen af vildlaks er langt større end andelen af fedtfinneklippede laks, forholdet er omkring 4/5:1, hvorfor lystfiskeren altså skal fighte, fange, afkroge og genudsætte flere vildlaks, inden han måske fanger en lovlig laks og stopper fiskeriet. Hvor mange af de vildlaks, som forordningen har til formål at beskytte, overlever behandlingen?

 Tillad, at man må fange én laks per dag uanset fedtfinnestatus, hvorefter fiskeriet skal stoppe helt.

 Yderligere forslag til overvejelse:

Knudefrit net og kroge uden modhager skal anvendes

Antal max stænger per båd

Kvote- og mærkningsordning som i Irland

 Mvh afgående postmester P

 

 

 

 

 

tirsdag den 11. juli 2023

Aflysning

Grillen bliver ikke tændt, for sommerfesten den 15. er aflyst pga. alt for få og for sene tilmeldinger, meddeler chefkokken.

mandag den 10. juli 2023

Spørgeskema

Kære Trollingfisker.

 

Trollingfiskeri efter laks i Østersøen er en populær fritidsaktivitet for mange lystfiskere og har samtidig økonomisk betydning. For at beskytte svage laksebestande i den sydlige Østersø, besluttede EU's Ministerråd i 2022 at begrænse lystfiskeriet efter laks, sådan at det udelukkende er fisk uden fedtfinne (laks der er udsatte), som må hjemtages. Samtidig blev der indført en fangstbegrænsning på en laks pr. dag pr. lystfisker.

 

Denne nye regel har formodentlig påvirket trollingfiskeriet. I den forbindelse har forskere fra SDU og DTU Aqua iværksat en spørgeundersøgelse for at få en bedre forståelse af hvordan trollingfiskerne i Østersøen har taget imod disse nye regler, og samtidig blive klogere på hvilke fiskeoplevelser og hvilke regler trollingfiskerne foretrækker.

 

For at undersøgelsen bliver retvisende er det vigtig, at så mange som mulig udfylder spørgeskemaet. Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber og Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op omkring undersøgelsen. Begge organisationer har fået mulighed for at give input til undersøgelsen. Ved at deltage i undersøgelsen bidrager du til at sikre en bedre forståelse af trollingfiskeriet efter laks og de udfordringer, som trollingfiskeriet står overfor. Det er vigtig viden som input til den fremtidige forvaltning af Østersølaksen.

 

Du finder spørgeskemaet her

 

 

 

https://ww3.unipark.de/uc/bronnmann_University_of_Southern/146b/

 

søndag den 9. juli 2023

Så må jeg jo starte med at ryge igen...


Årets sommermakreltur gik til ud for Lillefyr på Hammeren. Det blev til 40 makreller og en hornfisk på et par timer, så der er nu filetter i fryseren - og så må jeg jo starte med at ryge igen....(-:

Søren og besætbing på Baron


Sendt fra min Galaxy