tirsdag den 31. oktober 2023

Ny Postmester

Siden 2007, da Bornholms Trollingklub blev startet, har der været 3 post-, blog- og webmastere: De første år var det Mikkel Stenbæk, som blev afløst af Simon Damkilde og i de sidste 15 år er jobbet blev varetaget af Poul Stadler. Nu kommer fjerde generation på pinden. Fra i dag overtager Søren Sjøberg funktionen. Adressen til Postmester Søren er indtil videre den samme: btk@bornholmstrollingklub.dk.


Mvh Postmestrene P & S

søndag den 29. oktober 2023

Så er BORNHOLMERLAKSEN 23/24 i gang.

Vejret drillede lidt i går, men alligevel var der trollingbåde ude både vest og sydøst for Bornholm. Der var mange stimefisk i begge områder og det så lovende ud på ekkoloddet, men der var ingen laks som bed på vores grejer. Til opvejning kom ca. 20 medlemmer, hvor vi hyggede i lakseklækkeriet, her havde Peter og Gert disket op med grillpølser og øl og vand. Tak for hjælpen. Alle var ved godt mod og vi tror på at laksene snart bider på vores grejer her i farvandet omkring Bornholm.  Dagens præmier fra Check Point Marine, som desværre ikke blev afsat, går til de tre første, godkendte fedfinneklippede laks, som meldes ind på bloggen, jf. tidligere udmelding. Så vi glæder os til at det forhåbentlig snart bliver laksevejr. I øvrigt var vandtemperaturen omkring 10 grader derude, så laksene er helt sikkert på vej.

 KNÆK og BRÆK

onsdag den 25. oktober 2023

HUSK: Fiskedyst på lørdag

 Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket).

Det kører altså som en PP-dag (pølser og præmier), så man kan godt dyste med om præmierne, selv om man ikke er tilmeldt Bornholmerlaksen. 

Hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie).  

Håber I alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .      

Mvh Bestyrelsen

 

Mvh Bestyrelsen

 

tirsdag den 24. oktober 2023

Laks om sommeren

 
Reglerne om laksefiskeri i Østersøen i 2024 har fået nogen til at spørge om vi godt må fange laks med fedtfinne i de 4 sommermåneder, jf. Artikel 9, punkt 3 - og ja det må vi godt, hvis man sejler langt nok nordpå til underområde 31. Se kortet. Mvh Poul

 

Så kom afgørelsen i dag, for laksefiskeriet 2024

Som I kan se i nedenstående og de vedhæftede filer, blev reglerne for laksefiskeriet i Østersøen nogenlunde de samme i 2024 som i 2023:

 

Artikel 9 Foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 22-31

1. Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges utilsigtet, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet.

2. Uanset stk. 1 er rekreativt fiskeri efter laks tilladt på følgende kumulative betingelser: a) Der må højst fanges og beholdes én fedtfinneklippet laks pr. rekreativ fisker pr. dag b) Rekreative fiskere ophører med at fiske efter laks resten af dagen efter fangsten af den første fedtfinneklippede laks c) Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele.

3. Desuden er rekreativt fiskeri efter laks i underafsnit 31, uanset stk. 1, tilladt fra den 1. maj til den 31. august i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne.

4. Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger, jf. artikel 19 og 20 i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/10/24/baltic-sea-council-agrees-catch-limits-for-2024/

 

https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/agrifish/2023/10/23-24/

 

Jeg så også at der den 19. oktober er lavet nye regler for fiskerikontrollen som formentlig medfører at vi skal indrapportere fangster fremover.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20231013IPR07124/europa-parlamentet-godkender-nye-regler-for-eu-fiskerikontrol

 

Mvh

Anders

Form. for BTK

tirsdag den 10. oktober 2023

Det ser sort ud

 

På Rådsmøde i Luxemburg om 14 dage (den 23.-24. oktober) fastsættes kvoterne for fiskefangster i Østersøen endegyldigt og p.t. ser det sort ud for vores fiskeri efter laks og torsk, hvis kommissionens forslag vedtages.

For torskefiskeriets vedkommende forventes et totalt stop for rekreativt fiskeri, både hvad gælder den vestlige og østlige torskestamme, så kvoten reduceres altså fra én torsk/dag til nul. Midt i den ulykke kan man så glæde sig over, at vi dermed også slipper for polske pirkebåde med hang til voldsomt overfiskeri.

For laksefiskeriet i Østersøen opretholdes forbud mod fangst i hovedbassinet, men erhvervsfiskerne må dog fortsat lande laks (med og uden fedtfinne) som bifangst. I alt 53 967 styk, dansk andel 11 183 laks. Hvilke former for fiskeri, der giver anledning til så store bifangster forklares ikke?! Der foreslås også en reduktion i den nordlige del af Østersøen, idet fiskeriet ved Ålandsøerne ophører, så kun kystnært fiskeri efter laks i Den Botniske Bugt tillades.

 

Hvordan lystfiskernes laksefiskeri ender med at blive, er spændende, men  kommissionen antyder dog, at vi kan forvente status quo, så en enkelt laks uden fedtfinne må hjemtages?

Eller vil Rådet lytte til protester og tillade en laks/dag uanset fedtfinnestatus? Der er selvfølgelig også den mulighed, at Rådet følger ICES anbefaling om totalt stop for fiskeri efter laks i hovedbassinet. Vi venter spændt, men det ser sort ud!

 

Mvh Afgående postmester

mandag den 2. oktober 2023

Bornholmerlaksen 2023-2024

 

Kære medlemmer

Bornholmerlaksen starter lørdag den 28. oktober med fri start fra de bornholmske havne, men man er naturligvis meget velkommen til at sejle til Nexø, hvor opvejningen foregår.

På førstedagen i Bornholmerlaksen er der opvejning kl. 16.00 på lakseklækkeriet i Nexø og præmier/gavekort til de tre største fedtfinneklippede laks fra Checkpoint Marine. Efterfølgende er der grillpølser øl og vand til alle de fremmødte (alle klubmedlemmer er velkomne, også dem der ikke har fisket) Så det kører som en PP-dag (pølser og præmier) 😊 hvis præmierne ikke kan afsættes vil de tilgå de første tre fedtfinneklippede laks der kommer ind på bloggen. (1. laks 1. præmie anden laks 2. præmie 3. laks 3. præmie)

Bornholmerlaksen begynder under alle omstændigheder den 28. oktober 2023 og varer til 25. maj 2024. Bestyrelsen tilpasser reglerne (hvis de bliver ændret) efter de beslutninger der kommer angående laksefiskeriet i 2024.

Det skal bemærkes at vi desværre har mistet et par trofaste gode sponsorer til dette års Bornholmerlaksen da både Øens Marinecenter og Butik Maritim lukker deres butikker i 2024. Vi forsøger naturligvis at finde andre sponsorer.  

Håber i alle vil være med igen her til Bornholmerlaksen 2023/2024 hvor det stadig er den lave pris kr. 300,- for at deltage.

Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .

 

Mvh Bestyrelsen