onsdag den 22. december 2010

Fiske historier

Fiske historie til bloggen.

Søndag den 19.dec. var der lagt op til konkurrence, så det var med spænding man trak gardinerne fra om morgenen. Øv!!!! der var lidt turbulens  på vandet, samt sne i luften . Nå men efter en kort samtale med Bjarne B. om vind og vejr, blev vi enige om at stime ud i hans båd. Yes tænkte jeg, han har jo varme i båden. Klogere blev jeg dog, for ” rigtige trollingfiskere ” tænder sgu ikke for varmen, for så fryser de alligevel når de går ud på dæk. Så til selve fiskeriet. Bjarne informerede klart og tydeligt om fordelingsnøglen. vedr. evt. fangster.  Første fisk tilfaldt som følge (Jans side til bagbord og Bjarnes til styrbord). Dette bekræftede han flere gange. Vi satte tre stænger på riggen i hver side og blev kastet rundt af nogle pæne søer. Efter at have rundet ”Otteren” med meget få lodninger, satte vi kursen mod ”Østgraven ”. Stadig ingen hug… Så måtte nogle sikre fangstmetoder afprøves, som f.eks. når man lukker døren til kabinen og slår røven i sædet !!!!!  men nej. Ej heller ved at åbne en bajer og sætte sig ned (kan også tit udløse hug). Nu var klokken blevet så mange at vi tænkte på at vende skuden og ”trolle” hjemover. Pludselig ”skreg” et hjul,  selvfølgelig i Bjarnes side, men lykken var kortvarig  4 sek…så tav det igen. Sluttelig var der så pludselig hug på mit hjul, med et godt udløb på. Jeg tog stangen og fik kontakt med fisken, og hvad der herefter blev råbt af eder og gloser vil jeg ikke nævne, men resultatet blev at jeg fik landet en pæn laks på 8,5kg til min meget tomme fryser. Dette var en god oplevelse. Tak til arrangørerne, og for en flot anden præmie, som jeg valgte at dele med Bjarne, så kan han købe et vinder blink, magen til mit.

Mange lakse hilsener fra

 Jan Brochmann.

tirsdag den 21. december 2010

Spontankonkurrence Indvejning December!

Så blev spontan konkurrencen afholdt i December!

1. Præmien gik til Per Sjøstrøm med en Laks på 11.2 kg
Gavekort til Check Point Marine  500,-

2. Præmien gik til Jan Brochmann med en Laks på 8.5 kg
Gavekort til Check Point Marine 300,-

3. Præmien går videre til næste konkurrence da der ikke var flere fisk til indvejning.

Bill Hansen & Per Sjøstrøm vandt hver en Trolling stang i lodtrækningen.

Der var ca 15 mødt op til indvejningen.

Husk! Hvis I er mailbuddy for et andet Medlem at give besked om klubbens konkurrencer.

Fiske Historie!

Efter lang tid med blæst artede vejret sig til at vi kunne komme ud og fiske. Søndag morgen sejlede vi kl. 8.30 ud, hvor jeg var i selskab med Kim Kiwi fra Sønderjylland. Hans egen båd kunne han ikke få i vandet, da rampen på havnen var sneet til. Vi startede med at sætte lige udenfor havnen, da vi ikke vidste, hvor vi skulle finde laksene, og der gik en lille times tid hvor vi så lå øst for Graven. Her fik vi et kanon hug i bagbords side på sideplanneren med 20 gram bly. Det var i Kims side, og han havde laksen på i 15 min., men til stor ærgrelse mistede han den. Da vi havde en intern "kamp", stod jeg nu med et lille smil på læben, men det skulle vise sig, at jeg blev klogere. En times tid senere var der endnu et hug, men denne gang på styrbords side, altså min side. Denne gang var det min tur til at miste laksen, men nu morede Kim sig.
Senere fik vi et tre-dobbelt hug; én i 90 fod og to på sideplanneren, men desværre fik vi kun den ene i båden, som var en 10+. Til indvejningen viste det sig dog at den vejede 11,2, så efter en god dag på havet kan man konkludere, at der i hvert fald er laks at finde øst for Graven. 

Per

fredag den 17. december 2010

Spontan Konkurrence for BTK medlemmer Søndag d. 19 December!

I starter når I har lyst på den dato hvor konkurrencen afholdes.


Opvejningssted er i Tejn ved Toiletterne og fra kl. 16.00 til 16.30. Der vil være præmie til de 3 største LAKS. (ørred tæller ikke med)

Og der er 2 lodtræknings præmier blandt alle deltagere i konkurrencen.

I fisker fra den havn i har det bedst med og fiskevandet er frit, men alle som vil deltage skal være i Tejn senest kl. 16.15

Vi vil være vært ved en øl/vand.

Aflysning

Skulle vind og bølger ikke vise sig fra den pæne side, så vil det blive skrevet på Bloggen senest kl. 23 aftenen før, men det er op til hver enkelt at vurdere sin egen og bådens begrænsninger

lørdag den 11. december 2010

Lidt om TÆRING

Galvansk tæring

Galvansk tæring  er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale.

Dette var lidt teknik, men det kan lettere forstås,

Hvis jernstangen ikke er forbundet med zinkstangen, altså den streg som går mellem stængerne over vandet, så vil både jernet og zinken tære over tid.

Men, hvis man forbinder stængerne med en ledning som vist, så vil zinkionerne udfældet i vandet fra zinken, søge hen mod jernet, idet dette er negativt ladet i forhold til zinkionerne. Dette medfører, at jernet bliver beskyttet af zinken, så længe der er zink tilbage i stangen.

Det er dette princip, der benyttes i vore både. Altså, man monterer zinkanoder for at beskytte jernet i vandet, og derfor er det nødvendigt at forbinde zinkanoden indvendigt i skibet med den pågældende jerndel. Normalt er det motoren, idet skrueakselen normalt er elektrisk i forbindelse med motoren. Man kan selvfølgelig også montere zinkanoden direkte på skrueakslen. Når man gør det, så går der elektriske forbindelse direkte gennem fastgørelsen til akslen.

Men, det er ikke altid, at det er jern, der skal beskyttes, men f.eks. aluminium dele, her tænkes på z-drev og påhængsmotorer til sejlbåde og motorbåde.

Her kræves der andre metaller til beskyttelse. Det kan man bedst få et indblik i, ved at se på det, der hedder spændingsrækken af metaller:

 I spændingsrækken er metaller anbragt i rækkefølge efter deres tilbøjelighed til at afgive elektroner.

Spændingsrækken gælder for ionstrømmen, som foregår på grænsefladen mellem metallet og en vandig opløsning. Jo højere metallet står i rækkefølgen, jo lettere afgiver det elektroner, og dermed kan det afgive ioner til de metaller længere nede i rækken.

De viste metaller er "rene" og ingen legeringer er altså vist.

 

K                   Kalium - mest negativ

Ba                 Barium

Ca                 Calsium

Na                 Natrium

Mg                Magnesium

Al                  Aluminium

Zn                  Zink

Fe                 Jern

Sn                 Tin

Pb                 Bly

Cu                 Kobber

Hg                 Kviksølv

Ag                 Sølv

Pt                  Platin

Au                 Guld - mest positiv

Det medfører at et metal der står over et andet kan beskytte dette mod tæring. Jo større afstand, jo større beskyttelse, men også hurtigere reaktion og dermed hurtigere nedbrydning af anoden.

Kalium reagerer eksplosivt i vand!

Læg mærke til, at aluminium ikke beskyttes af zink, men af magnesium.

Hvis man måler med et voltmeter imellem metallerne, vil man kunne måle spændinger på mellem ca. 1 volt og mindre, alt afhængig af afstanden mellem metallerne i spændingsrækken.

Som det ses, så er det meget vigtigt, at man vælger det rigtige metal som offeranode. Her skal man holde sig til motorfabrikantens / værftets anbefalinger.

Et andet meget vigtigt forhold er, at man IKKE må have ført jordledningen fra land ind i bådens "jordplan" altså eksempelvis motoren. Hvis man gør det, er det næsten med usvigelig sikkerhed at man får en hurtig tæring af aluminiums dele, altså eksempelvis z-drev.

Dette forhold skyldes, at jordpotentialet i stikkontakten kan være på 1 volt eller mere, og altså større end den spændingsforskel, som er mellem ens offeranode og det, der skal beskyttes. Dette medfører at ens egen galvanske beskyttelse vil være ikke eksisterende, og at tæringen vil accelerere. Det er set, at et z-drev er tæret væk på blot en sæson. Dette gør sig især gældende hvis der er en anden båd i nærheden, som også har ført jordledningen ned om bord.

Det sikreste er helt at tage 230 volts stikket ud af landstikket, når man forlader båden. ( hov var dër også en jord )

En ting mere, man skal være klar over, hvis man har et zinkdrev er, at man skal checke, om skrueakslen er elektrisk isoleret fra drevet. Dette kan man gøre med et voltmeter (stillet til måling af modstand). Her skal modstanden være over 1000 ohm, målt på land og med tørt drev. Målingen er mellem drevet og akslen.

Brug kun propeller, som er godkendt til det pågældende drev, da man også her kan tilføje en tæringsrisiko ved forkert valg.

Indenbordsmotorer har også en tæringsrisiko. Disse motorer køles af saltvand. Da motorolien ikke kan køles af luftpassage, som i biler, er der normalt også en oliekøler, og der kan være en oliekøler mere for gearet.

Der findes to metoder til køling af motorer:

1.    Direkte saltvandskøling

2.    Indirekte saltvandskøling.

Direkte køling går ud på, at motoren køles af saltvand igennem motorblokken. Da saltvand indeholder meget kalk, som især udfældes når vandet bliver varmt, så må disse motorer ikke have en højere køletemperatur end ca.: 50 grader. Det er naturligvis ikke en god driftstemperatur for en motor, især ikke en dieselmotor. Det ved alle, der har en bil med dieselmoter. Men sådan er det. Ved indirekte køling, har motoren sit eget ferskvandssystem, som en bil, men for at køle ferskvandet, så er der installeret en varmeveksler (en radiator) som køles af saltvandet. Herved kan man køle motoren som i en bil, altså med tæt på de 100 graders køling, hvilket er meget bedre for motorens drift.

Det er normalt, at saltvandskølesystemet har indbyggede zinkanoder, så man bør hvert år skifte disse for at undgå tæring af motordelene. Der er, i de fleste motorer, anvendt forskellige metaller i de forskellige motordele, det kan være støbejern, bronze og rustfrit stål.

Mvh Erik

Ps og så husker i at tæresink ikke kan bruges overalt og faktisk ikke hos de fleste trollingbåde! ( som Volvo ville sige "kun orginale dele" )

torsdag den 9. december 2010

Julehygge og Månedens Blogfisk November!

Bill og Tim havde sørget for en hyggelig julesteming, med varme æbleskiver og lækker gløgg!
Vi hyggede med at fortælle om de sidste fangstberetninger:-)

Tim havde sørget for en gang god spontan lotteri med 15 præmier, flere fik interessante øl mærker, guf og fine trolling blink!

Månedens Blogfisk November.:

1. Præmien gik til Jan Kohlmetz
2. Præmien gik til Einar Finstuen, kunne desværre ikke deltage.
3. Præmien gik til Don "Mikael" Olsen

Julemanden fandt frem til forfatteren af "Blogfisken- et eventyr" og Poul fik sig 2 blink for den gode humor med billede af en fisk!

Vi siger tak for en hyggelig aften og tak for lån at Jagthytten, og ønsker alle medlemmer en god jul og et glædeligt fiskevejr!

Med knæk og bræk
Bestyrelsen


torsdag den 2. december 2010

Spontankonkurrence Præmier i December!

Så er præmierne klar! Så er det kun et spørgsmål om hvornår vejret passer ind.

Alle præmier er fra Check Point Marine i Nexø.

1. Præmie, Gavekort på 500,-
2. Præmie, Gavekort på 300,-
3. Præmie, Gavekort på 200,-

Lodtrækningspræmier som er sponsoreret af Check Point Marine og trækkes blandt alle deltagere, også dem uden LAKS:-)

1 stk Kinetic Hasselø 8`6`` 10-20 Lbs
1 stk Vanern Speciel 8`6`` 6-10 Lbs

Månedens Blog Fisk December!

Konkurrencen er igang!


I denne måned er der mulighed for at vinde et nyt SG 47 LCA, delsponseret af Checkpoint Marine i Nexø!

Så det er bare om at sende dine historier ind med billede af en fisk!

Månedens Blog Fisk November!

Blogfisk Udvalget har fundet de 3 vindere af denne måneds konkurrence. Alle vindere er blevet informeret omkring deres præmie. Præmierne vil blive overrakt til Klubaften d. 8 December. Kan en præmie vinder ikke komme til klubaften, får vedkommende stadig sin præmie.

Vinderne kommer på bloggen efter d. 8 December:-)

P.S.:

Julemanden er i sit gode gave humør, og kunne godt tænke sig at Forfatteren til "Blogfisken- et juleeventyr" tilkende giver sig på bloggen? En så fin historie med så meget humor gør Julemanden glad og vil meget gerne belønne Forfatteren:-)

onsdag den 1. december 2010

Månedens Blogfisk November

Så er denne Måneds konkurrence slut, og vi er glade for at se så mange indlæg. Vil vi nu i Blogfisk Udvalget finde de 3 bedste historier med billede af en fisk.

Og da vi nu har d. 1 December og Julefangsterne starter, ja så kører Månedens Blogfisk December!

Følg med her på siden.

Med Blog venlig hilsen
Simon