Top 3 i Bornholmerlaksen 2021/22


1. Finn Skoubjerg - 13,90kg /106cm



2. Finn Christoffersen - 12,68 / 104 cm





















3. Lasse Nielsen - 11 kg/101 cm