Top 3 i Bornholmerlaksen 2020/21 1. Jens Ipsen - 18,28 kg/ 118 cm


 2. Jens Jensen - 15 kg/105 cm


  

3.Finn Christoffersen - 14,24 kg / 105 cm