Regler & Tilmelding Bornholmerlaksen

Bornholmerlaksen 2022/2023

Konkurrencen starter den 8..oktober 2022  dagen efter Nexø-træffet og  slutter kl. 1200 d.  20. maj 2023.

Præmieoverrækkelse foregår 20. maj 2023 kl. 16 i Trollinghytten i Sandkås, hvor præmietagerne vedr. de 3 største laks helst skal være til stede for at  kunne vælge/modtage hovedpræmierne. Er man forhindret, skal man give besked til bestyrelsen og sende en stedfortræder. 
For at kunne deltage i lodtrækningen om præmier skal man være til stede uden undtagelse!
De tre vindere kan frit vælge mellem alle præmier, førstepladsen vælger først og så fremdeles. Øvrige præmier fordeles ved lodtrækning. Man kan max vinde 1 lodtrækningspræmie.
For at kunne deltage i Bornholmerlaksen skal du være medlem af BTK.
Prisen for at deltage i Bornholmerlaksen er kr. 300,-
Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .


Konkurrence-deltagelse (tilmelding af laks) forudsætter afgang fra en bornholmsk havn inkl. Christiansø/Frederiksø.

Alle deltagere kan tilmelde laks, uanset om de sejler alene, har andre (ikke medlemmer) i båden eller er med i en anden båd, men kun de laks, som tilmeldte deltagere selv har fanget, kan tildeles lodder i Bornholmerlaksen.
Hvis din laks kandiderer til en af de tre toppladser, skal den vejes på en af klubbens justerede vægte - se placeringen af vægte på hjemmesiden under 'Bornholmerlaksen'. Vejning ved TMB og 'påsketræf' accepteres også.
Klubben vil gerne have gode historier med billeder af laks, og der SKAL følge en kort eller lang beretning med tilmeldingen.
For at deltage i konkurrencen om præmier i Bornholmerlaksen skal du derfor indsende et billede af dig og din laks sammen med tilhørende beretning. På billedet skal det tydeligt kunne ses, at laksen er fedtfinneklippet. 

Man kan kun tilmelde 1 fedtfinneklippet laks per fiskedag per deltager!


Tilmeldte laks skal overholde mindstemålet på 60 cm i længden.

Tilmelding af laks (historie/billede) skal indsendes af deltageren på den til medlemmerne udsendte blogadresse og tilgå bloggen senest 4 dage efter fangst/episode (på afslutningsdagen dog inden kl. 12), og navn, fangstdato, fiskens længde og vægt skal oplyses.
Ved forglemmelse kan blogadressen rekvireres hos Postmaster.

'Blogbestyreren' vil løbende indsætte et eller flere numre på hvert indlæg, og nummeret bruges i forbindelse med lodtrækning ved afslutningen.

Laks fanget under andre konkurrencer uden for BTK regi kan godt deltage så længe afsejling er sket fra bornholmsk havn.

Med ret til forbehold for rettelser og ændringer.
Bestyrelsen.