Top 3 i Bornholmerlaksen 2018/19

1. Kim Nielsen - 16,2 kg /109 cm
2. Martin Hansen - 15,84 kg/114 cm
3. John Eriksen - 15,230 kg/105 cm