Regler & Tilmelding Bornholmerlaksen 2018/2019

Bornholmerlaksen 2018/2019
Konkurrencen starter ved Christiansø træffet, dog senest den 21. september 2018 hvis træffet skulle blive udsat/aflyst og  slutter kl. 1200 d.  25. maj 2019.

Præmieoverrækkelse foregår 25. maj 2019 kl. 16 (på Danhostel Verona i Sandvig?), hvor præmietagerne vedr. de 3 største laks helst skal være til stede for at  kunne vælge/modtage hovedpræmierne. Er man forhindret, skal man give besked til bestyrelsen og sende en stedfortræder.
For at kunne deltage i lodtrækningen om præmier skal man være til stede uden undtagelse!
De tre vindere kan frit vælge mellem alle præmier, førstepladsen vælger først og så fremdeles. Øvrige præmier fordeles ved lodtrækning. Man kan max vinde 1 lodtrækningspræmie.
For at kunne deltage i Bornholmerlaksen skal du være medlem af BTK.
Prisen for at deltage i Bornholmerlaksen er kr. 300,-
Beløbet skal indbetales enten over nettet eller i Sydbank på konto nr.: 6060-0005228232 .

Konkurrencen kører via Bloggen.

Konkurrencen gælder med afgang fra en bornholmsk havn inkl. Christiansø/Frederiksø.

Alle medlemmer kan deltage, uanset om de sejler alene, har andre (ikke medlemmer) i båden eller er med i en anden båd, men kun de laks, som tilmeldte deltagere selv har fanget, kan tilmeldes Bornholmerlaksen.
Hvis din laks kandiderer til en af de tre toppladser, skal den vejes på en af klubbens justerede vægte - se placeringen af vægte på hjemmesiden under 'Bornholmerlaksen'. Vejning ved TMB og 'påsketræf' accepteres også.
Klubben vil gerne have gode historier med billeder af laks, og der SKAL følge en kort eller lang beretning med tilmeldingen.
For at deltage i konkurrencen om præmier i Bornholmerlaksen skal du indsende et billede af dig og din laks sammen med tilhørende beretning. Hvis du sender et billede ind med din laks i en kølekasse eller liggende på dækket eller lign., uden at du er med på billedet, så tæller dit indlæg ikke.
Tilmelding af laks (historie/billede) skal indsendes af deltageren på den til medlemmerne udsendte blogadresse.og tilgå bloggen senest 4 dage efter fangst/episode, og navn, fangstdato, længde og vægt skal oplyses.
Ved forglemmelse kan blogadressen rekvireres hos Postmaster
'Blogbestyreren' vil løbende indsætte et eller flere numre på hvert indlæg, nummeret bruges til lodtrækningen blandt alle lodtrækningspræmierne ved afslutningen.


Antallet af tilmeldte/indlæg med laks må ikke overstige1laks per fiskedag per deltager.
Tilmeldte laks skal være min. 75 cm i længden. Hverken tekst eller fotos må vise, at der er beholdt mere end to laks per mand.
Indlæg, der ikke overholder ovenstående regler, afvises/slettes fra bloggen.

Laks fanget under andre konkurrencer uden for BTK regi kan godt deltage.
Med ret til forbehold for rettelser og ændringer.
Bestyrelsen.